Persondataoplysninger

Thisted Vand registrerer og behandler følgende personoplysninger:

-          Navn

-          Adresse

-          Telefon nr.

-          E-mail adresse

-          Cpr.nr.

 

Personoplysningerne anvendes til følgende formål:

-          Afregning af vand, spildevand samt tilslutningsbidrag

-          Fremsendelse af opkrævning/udbetaling via PBS

-          Udbetaling via Nemkonto

-          Automatisk adresse opdatering via cpr. registret

-          Inddrivelse via SKAT

-          Diverse korrespondance omkring kundeforholdet

 

Iflg. Lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31/05/2000) §6, kræves udtrykkelige samtykke for behandling af cpr. nr. udover inddrivelse via SKAT. Denne samtykke vil vi opfordre vores kunder til at indsende via en samtykkeerklæring, som findes på kundeportalen, således at man hurtigt kan få udbetalt hvis der foreligger et tilgodehavende.

 
 
Tankegang - vanebrydende visuel kommunination