Kvalitet

Kande med vand

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Ifølge Vandforsyningslovens bestemmelser offentliggøres hermed resultaterne af kvalitetssikringen af vores drikkevand.

Analyserapporter for 2023:

Baun vandværk

Ellidsbøl vandværk

Hanstholm vandværk

Lyngby vandværk

Tåbel vandværk

Vang vandværk

Villerslev vandværk

Analyseresultater

for Thisted Vands vandværker

Baun og Tved - Thisted

Ellidsbøl

Hanstholm

Lyngby

Tåbel

Vang

Villerslev

Du kan se vandkvalitet for offentlige og private vandværker på GEUS

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7