Tjek din vandmåler - det betaler sig!

Vandmaaler_Kamstrup.jpg

Hovedparten af Thisted Vands kunder har en fjernaflæst Kamstrup vandmåler.

Fra 01-08-2022 vil alle Kamstrup fjernaflæst hovedmålere blive aflæst hver måned.

Aflæsningen pr. 31-12 benyttes hvert år til årsafregning.
De øvrige månedsaflæsninger er serviceaflæsninger i forhold til evt. brud/lækage.

Aflæsningen vil kunne ses på kundeportalen

Dette fratager dog ikke ejer/brugers ansvar om holde øje med sin vandmåler/forbrug, så man straks får stoppet evt. brud/lækage.
Thisted Vand kan ikke stilles til ansvar for evt. vandspild

 

Kamstrup vandmåler:

Aflæs måler - se venligst vejledning Kamstrup vandmåler

Hvis der er et tomt display, er det tegn på at måleren kan være frostsprængt eller har anden beskadigelse. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for udskiftning.

Hvis der vises trekanter i feltet ”FLOW” når der ikke forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. ”LEAK” vil evt. blinke i det store display under aflæsningstallet.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Thisted Vand.

 

Som ejer af ejendommen er det dit ansvar at kontrollere at vandmåleren er funktionsdygtig, ellers kan forbruget blive skønnet op til 600 m3 pr. år for private husstande.

 

Thisted Vand anbefaler at du også læser Spar på vandet på hjemmeside, samt kontrollerer vandmåleren mindst én gang om måneden.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7