Vandforsyningsplan

VandforsyningsplanZ.jpg

Vandforsyningsplanens formål  er at strukturere behovet for udviklingen af vandværker og ledningsnet. Den skal sikre, at indvindingen af grundvand i kommunen er bæredygtig, så vandløb, søer og naturområder ikke påvirkes negativt. 

Forsyningsstrukturen skal udvikles i takt med kommunens udvikling i øvrigt, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningssikkerhed for både borgere og erhverv.

Vandforsyningsplan 2016-2024

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 0