Pressemeddelelse

Nyoprettet klimaalliance til gavn for Thy og den grønne omstilling. 
70% CO2-reduktion, det er de nationalpolitiske målsætninger der skal indfries i 2030. Derfor går en række lokale partnere i Thy nu sammen om at identificere de bedste forudsætninger for, at virksomheder og borgere i Thy kan levere målsætningen på tværs af sektorer. De grønne lokale initiativer skal understøtte et stærkt og innovativt erhvervsliv i Thy.

Se vedhæftede pressemeddelelse