Telefon 8891 7777

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Læs mere om vilkårene for fritagelse for vandafledningsbidrag for visse virksomheder.

Fritagelse for vandafledningsbidrag