Kande med vand

Kvalitet

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Ifølge Vandforsyningslovens bestemmelser offentliggøres hermed resultaterne af kvalitetssikringen af vores drikkevand.

Analyserapporter for 2019

Baun vandværk

Ellidsbøl vandværk

Hanstholm vandværk

Lyngby vandværk

Tved Vandværk

Tåbel vandværk

Vang vandværk

Villerslev vandværk