DRIFTSINFO Brud - Læs mere

Vandspild

Utæt vandrørRørskade og utæt vandinstallation

Har du haft brud på din vandinstallation med stort vandspild som resultat, kan du måske få tilbagebetalt en del af vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget.

Du skal søge om eftergivelse ved dit vandværk og/eller spildevandsselskab.

 

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, bl.a.

Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes ejeren/forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsom. Der skal være gjort rimelige foranstaltninger, for at stoppe vandspildet straks efter det er opdaget jf. vandafgiftsloven §24 stk. 5 

Eftergivelse af vandafledningsbidraget / spildevandsafgift kan opnås på den del af vandforbruget/spild som lægger over det normale års forbrug jv. vores betalingsvedtægt pkt. 3.2.9.

Hvis nedenstående krav er opfyldt:

  • Vandspildet må IKKE være tilledt offentlig kloak eller septiktank

Eftergivelse af vandafgiften kan opnås på beboelsesejendomme for den del af vandforbruget/spild der lægger udover det normale årsforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 jv. vandafgiftslover §24, stk. 4.

Hvis nedenstående krav er opfyldt:

  • Her SKAL være tale om et brud på en skjult vandinstallation.

Eftergivelsen beregnes som udgangspunkt udfra et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug, medmindre ejerskabet har været kortere.

Vi opkræver et gebyr for behandling af vandspildssag jf. vores gældende takstblad

Ansøgning til eftergivelse af vandafgift og vandafledningsbidrag

Vil du ansøge om eftergivelse, skal du & VVS-installatør udfylde ansøgningsskema

 

En skjult installation er fx:

  • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.
  • Rør indmuret i gulve og vægge, eller rør under gulve uden adgang
  • Der skal være tale om et autoriseret system/ledningsnet.

En IKKE skjult installation er fx:

  • Vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere, tappesteder, køleslanger m.m.
  • Udendørs haner evt. med slange, utæt rør i målebrønd m.m.
  • Ventiler i installationer, fx. magnetventiler, rørafbrydere, sikkerhedsventiler m.m.
  • Swimmingpools, fiske- og havebassiner m.m.
  • Hvor man har kunnet se utætheden

Hold øje med din vandmåler - det betaler sig!

Projekter

Driftsinfo 3
Projekter 6