Vandspild

Utæt vandrørRørskade og utæt vandinstallation

Har du haft brud på din vandinstallation med stort vandspild som resultat, kan du måske få tilbagebetalt en del af vandafgiften og/eller vandafledningsbidrag.

Du skal søge om eftergivelse ved dit vandværk og/eller spildevandsselskab.

 

 

 

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, bl.a.

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer - d.v.s. at vandspild fra utætte vandhaner, løbende cisterner, varmtvandsbeholdere m.v. ikke kan give anledning til eftergivelse.

Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedr. vandspild i ejendomme til boligformål.

Refusion af vandafgift gives kun for den del af vandforbruget, der er større end forbrugerens årlige normalforbrug + 300 m3.

Anmodningen skal være skriftlig og begrundet, og det skal godtgøres, at der ikke er handlet groft uagtsomt/forsætligt.

Dokumentation, for at der er opkrævet vandafgift af vandspildet, skal vedlægges.

Eksempler, hvor der ikke ydes refusion

Toilet, der løber

Ventiler i installationer, der ikke lukker, f.eks. magnetventiler, rørafbrydere m.m.

Slange til opvaske- og vaskemaskine, der er sprunget eller revnet

Utæt sikkerhedsventil

Udendørs vandhaner, swimmingpools

Eftergivelse af vandafgift og vandafledningsbidrag

Vil du ansøge om eftergivelse, skal du sende skriftlig ansøgning.

Skaden skal udbedres af en aut. VVS-installatør og dokumentation (fakturakopi) vedlægges.

Vi opkræver et gebyr på kr. 375 for behandling af vandspildssag (2018 takst).

 

Find ansøgningsskema her