DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand - Læs mere

Pressemeddelelse 15. juni 2021

Spildevand i Thisted testes for Corona.

Det forventes, at der i juli måned skal tages daglige prøver af spildevandet på Thisted Renseanlæg for at kortlægge Corona smittetrykket i Thisted Kommune.

Thisted Renseanlæg er udvalgt til at deltage i et statsfinansieret spildevandsprojekt, hvor der dagligt i juli måned skal tages spildevandsprøver til undersøgelse for SARS-CoV-2 (covid-19 virus). Der er udvalgt ca. 20 renseanlæg fordelt ud over hele Danmark til den nationale undersøgelse, som foretages af Statens Serum Institut.

Det er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres, at der forinden vedtages en lovændring af Epidemiloven. Det forventes dog, at lovændringen bliver vedtaget, så prøveindsamlingen kan påbegyndes 1. juli.

Forskning viser, at SARS-CoV-2 der forårsager COVID-19 bliver udskilt i toiletter allerede indenfor et døgn, før man typisk oplever symptomer på den smitsomme virus.

Toiletvandet giver ikke forskerne mulighed for at opspore enkeltpersoner, der er smittet med coronavirus, men de foreløbige erfaringer viser, at det til gengæld er muligt at måle, om antallet af smittede stiger eller falder i det område, der er indsamlet prøver fra.

Hvis forsøget bliver en succes, kan de centrale analyser af spildevandet på renseanlæggene evt. udvides med decentrale test i spildevandsbrønde rundt om i kommunen. På den måde kan der spores lokale smitteudbrud.

Statens Serum Institut dækker omkostningerne i forbindelse med pilotprojektet.
Spørgsmål hertil kan rettes til Adm. direktør Helle Korsgaard, tlf. 20 58 70 99, HK@thistedvand.dk.

Se vedhæftede pressemeddelelse

Opdatering 1. juli 2021:
Helle Korsgaard har efterfølgende været i TV-midtvest og snakket om dette, se artiklen om dette her.

Opdatering 12. juli 2021:
De første spildevandsresultater er nu tilgængelige her. Rapporten opdateres hver torsdag kl. 14.

Opdatering 1. august 2021:
Spildevandstestene fortsætter fra 1. august, hvor der fremadrettet testes hver uge tirsdag, onsdag og
fredag.

Projekter

Driftsinfo 1
Projekter 3