DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand - Læs mere

Pressemeddelelse 1. juni 2022

Thisted Vand overtager Skjoldborg Vandværk I/S

Fra 01.06.2022 skal alle forbrugere, der er knyttet til Skjoldborg Vandværk, serviceres fra Thisted Vand. 
Overdragelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 01.01.2022.

Dette er blevet besluttet på en generalforsamling for Skjoldborg Vandværk den 11.05.2022.

Bestyrelsesformand for Skjoldborg Vandværk I/S Henrik Larsen fortæller:

”Det at drive et vandværk bliver stadig mere omfattende, og den administration slipper vi nu for, når 
Thisted Vand overtager forsyningen. Nødforsyningen var lavet til Thisted Vand og det har hele tiden været 
vores håb i bestyrelsen, at kunne lave en overdragelse til Thisted Vand.”

Skjoldborg Vandværk I/S har siden år 2018 købt drikkevandet af Thisted Vand til at forsyne de cirka 
90 forbrugere med drikkevand. Forskellen for forbrugerne er at de fremadrettet vil blive serviceret af 
Thisted Vand.

Da Thisted Vand er i gang med separatkloakering af Skjoldborg By, udskiftes drikkevandsledningerne i 
samme område for at sikre en fortsat god vandkvalitet og høj forsyningssikkerhed.

Der er d.d. sendt brev ud til forbrugerne, som informerer dem om overtagelsen.

Spørgsmål hertil kan rettes til adm. direktør Helle Korsgaard, tlf. 20 58 70 99, HK@thistedvand.dk

Projekter

Driftsinfo 1
Projekter 3