DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand - Læs mere

Om Thisted Vand

Thisted Vand står for håndtering af spildevand i Thisted Kommune samt forsyning af drikkevand til størstedelen af Thisted Kommune.

Se koncernoversigt samt hvad de forskellige selskaber indeholder her.

Thisted Vand er en koncern med ca. 34 medarbejdere.

 

Ledelsen i Thisted Vand

Helle sh_1.jpg

Adm. direktør Helle Korsgaard

Email: hk@thistedvand.dk

Ledende medarbejdere:

Morten Severinsen_167x120_Fotografen.jpg

Projektchef, Morten Severinsen

Email: mos@thistedvand.dk  

Administrationschef, Eva Lykke Frost

Email: elf@thistedvand.dk

Billede af Bo olsen

Driftsleder, Drikkevand, Bo Olsen

Email: bol@thistedvand.dk

Driftschef, Spildevand, Jesper Odder

Email: jod@thistedvand.dk

 

Rammeforhold

Miljøministeriet udformer love og bekendtgørelser inden for vandsektoren, vandkvalitet og spildevandskvalitet. Inden for disse love og bekendtgørelser, udarbejder Thisted Kommune planer for vand og spildevand.

Det er Thisted Vands opgave at omsætte planerne i form af udbygning af vandledninger, renovering af spildevandsledninger, sikring af vandkvalitet, rensning af spildevand og tømning af bundfældningstanke.

Projekter

Driftsinfo 1
Projekter 8