Om Thisted Vand

Thisted Vand står for håndtering af spildevand i Thisted Kommune samt forsyning af drikkevand til størstedelen af Thisted Kommune.

Se koncernoversigt samt hvad de forskellige selskaber indeholder her.

Thisted Vand er en koncern med ca. 34 medarbejdere.

Se organisationsplan her

Ledelsen i Thisted Vand

Helle sh_1.jpg

Adm. direktør Helle Korsgaard

Email: hk@thistedvand.dk

Ledende medarbejdere:

Morten Severinsen_167x120_Fotografen.jpg

Projektchef, Morten Severinsen

Email: mos@thistedvand.dk  

Administrationschef, Eva Lykke Frost

Email: elf@thistedvand.dk

Jacob Bertelsen_120x167_Fotografen.jpg

Driftsleder, Drikkevand Jacob Bertelsen

Email: jb@thistedvand.dk

Driftschef, Spildevand, Jesper Odder

Email: jod@thistedvand.dk

 

Rammeforhold

Miljøministeriet udformer love og bekendtgørelser inden for vandsektoren, vandkvalitet og spildevandskvalitet. Inden for disse love og bekendtgørelser, udarbejder Thisted Kommune planer for vand og spildevand.

Det er Thisted Vands opgave at omsætte planerne i form af udbygning af vandledninger, renovering af spildevandsledninger, sikring af vandkvalitet, rensning af spildevand og tømning af bundfældningstanke.