Klagevejledning

Har du oplevet, at vi ikke indfrier de krav og forventninger du har, er du velkommen til at sende en klage til os. Vi besvarer skriftlige klager inden for få arbejdsdage og behandler dem hurtigst muligt.

Vedrørende tvister med Thisted Vand, kan du indbringe klager til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mægling. Loven kan ses her
Vær opmærksom på at det koster 100 kr. at indbringe en klage for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette beløb tilbagebetales ikke. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mægling, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. som betales tilbage, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7