DRIFTSINFO Brud - Læs mere

Koncernoversigt

Thy Forsyning består af følgende selskaber:
koncernoversigt

Thy Forsyning A/S:

Thy Forsyning A/S er 100 % ejet af Thisted Kommune.
Thy Forsyning A/S ejer kapitalandele i Thy Recycle ApS, Thy Service ApS, Thy Drikkevand A/S, Thy Spildevand A/S og Thy Renseanlæg A/S.


Thy Service ApS:

Thy Service ApS har til formål at varetage driften og de administrative opgaver for de øvrige selskaber i koncernen. Alle ansatte i Thy Forsyning A/S koncernen er ansat i Thy Service ApS.


Thy Drikkevand A/S:

Thy Drikkevand A/S indvinder grundvand fra 8 kildepladser, der behandles og distribueres gennem ca. 850 km vandledning til ca. 12.500 forbrugere. Årlig solgt mængde drikkevand er ca. 3 mio. m3. Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thy Service ApS.


Thy Spildevand A/S

Thy Spildevand A/S’s aktivitet består i at eje og drive kloakledninger, pumpestationer og bassiner indenfor spildevandsplanen i Thisted Kommune. Thy Spildevand A/S indsamler spildevand fra ca. 15.800 boliger og erhvervsvirksomheder og transporterer det til vores 5 renseanlæg via et ledningsnet på ca. 850 km med ca. 350 pumpestationer, hvoraf ca. 200 stk. er husstandspumpestationer. Herudover er der ca. 200 km. regnvandsledning.

Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thy Service ApS. Ydelsen vedr. rensning købes af selskabet Thy Renseanlæg A/S.


Thy Renseanlæg A/S

Thy Renseanlæg A/S’s væsentligste aktivitet består i at eje og drive følgende 5 renseanlæg:

Thisted Renseanlæg, Johnsens Allé 6C, 7700 Thisted

Hanstholm Renseanlæg, Nordre Strandvej 70, 7730 Hanstholm

Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15 B, 7770 Vestervig

Vilsund Renseanlæg, Gærupør 2, 7752 Snedsted

Øsløs Renseanlæg, Søndre Øsløsvej 1D, 7742 Vesløs

 

Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Thy Service ApS.

Thy Renseanlæg A/S foretager rensning af spildevand for Thy Spildevand A/S og for selskaber omfattet af betalingslovens § 2 A stk. 3, det justerede betalingsprincip.

Projekter

Driftsinfo 3
Projekter 6