Nyhedsarkiv

 

Thisted Vand koncernen bliver et større forsyningsselskab med ansvar for at håndtere drikkevand, spildevand og affald i Thisted Kommune. I forbindelse hermed ændre både moderselskabet, og datterselskaberne navne.

Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser (også kaldt brownouts) i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det kan også påvirke forsyningen af drikkevand og håndteringen af spildevand. 

Vi har her på siden kort samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for drikke- og spildevand samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger.

Har du set nedenstående bil køre rundt ude hos jer og tænker hvad den laver? Så får du svaret herunder 👇

Det er vores nye bil, som vi bl.a. bruger til at fjernaflæse din vandmåler via en "drive-by" aflæsning, hvor vi på afstand fanger data fra din vandmåler.

Bekendtgørelsesændring for grænseværdien af PFAS

Ved en bekendtgørelsesændring blev grænseværdien for PFAS nedsat fra 100 nanogram/liter til 2 nanogram/liter. I drikkevandet fra Hanstholm Vandværk er der konstateret en mindre overskridelse af indholdet af PFAS-stoffer. Overskridelsen er identificeret til at stamme fra 3 boringer, som derfor er taget ud af drift. Det forventes, at grænseværdien for drikkevand herefter vil kunne overholdes. 
Thisted Vand følger analyserne af drikkevandet fra Hanstholm Vandværk tæt, for at sikre overholdelse af drikkevandskvaliteten. 
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at overskridelsen er meget lille, og at der ikke er en sundhedsrisiko ved brug af vandet hverken som drikkevand eller procesvand. 

Thisted Vand holder åbent hus

Onsdag d. 7. september kl. 13-19

Er du nysgerrig efter hvor vandet kommer fra? og hvor bliver det af? 

Så kan vi tilbyde en spændende eftermiddag, hvor vi fortæller om vores processer fra jord til fjord og hav. 

Vi holder åbent hus på følgende adresser:

Thisted Vand overtager Skjoldborg Vandværk I/S

Fra 01.06.2022 skal alle forbrugere, der er knyttet til Skjoldborg Vandværk, serviceres fra Thisted Vand. 
Overdragelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 01.01.2022.

Dette er blevet besluttet på en generalforsamling for Skjoldborg Vandværk den 11.05.2022.

Bestyrelsesformand for Skjoldborg Vandværk I/S Henrik Larsen fortæller:

”Det at drive et vandværk bliver stadig mere omfattende, og den administration slipper vi nu for, når 
Thisted Vand overtager forsyningen. Nødforsyningen var lavet til Thisted Vand og det har hele tiden været 
vores håb i bestyrelsen, at kunne lave en overdragelse til Thisted Vand.”

Spildevand i Thisted testes for Corona.

Det forventes, at der i juli måned skal tages daglige prøver af spildevandet på Thisted Renseanlæg for at kortlægge Corona smittetrykket i Thisted Kommune.

Thisted Renseanlæg er udvalgt til at deltage i et statsfinansieret spildevandsprojekt, hvor der dagligt i juli måned skal tages spildevandsprøver til undersøgelse for SARS-CoV-2 (covid-19 virus). Der er udvalgt ca. 20 renseanlæg fordelt ud over hele Danmark til den nationale undersøgelse, som foretages af Statens Serum Institut.

Det er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres, at der forinden vedtages en lovændring af Epidemiloven. Det forventes dog, at lovændringen bliver vedtaget, så prøveindsamlingen kan påbegyndes 1. juli.

Thy går forrest for at reducere CO2-udledningen med unik klimaalliance


Adskillige aktører i Thy har underskrevet en aftale, der forpligtiger dem til at samarbejde om at
finde grønne løsninger, der gør det muligt for Thy at leve op til ambitiøse klimamål.


Det kræver en stor indsats, hvis Danmark skal nå det nationale mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Men nu går thyboerne forrest i et forsøg på at vise, at man kan gøre en stor forskel, hvis man går sammen og samarbejder om nye løsninger.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7