Telefon 8891 7777

Heltborg

Byggeplads2.jpg

Separatkloakering i Heltborg

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2016-21 vedtaget separatkloakering i Heltborg

De områder i Heltborg, hvor der allerede er separatkloakeret, bliver ikke berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakeringen sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevand afledes til pumpestationen på Krogen, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Tåbel Renseanlæg. Regnvand vil blive udledt til Heltborg bæk. 

Etape i 2018

Omfatter Landevejen, Dalstræde og Skårhøjvej. Planlagt anlægsperiode er fra marts til august 2018, hvis vejret tillader det.

Når denne separatkloakering er gennemført er hele Heltborg, som ligger indenfor kloakopland, separatkloakeret

Start dato
25-04-2018
Slut dato
30-09-2018
Projektansvarlig

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 21 84 72 20

Mail: gh@thistedvand.dk

 

Tilsyn

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 21 84 72 20

Mail: gh@thistedvand.dk

Entreprenør

Ib G Jensen logo.png

Entrepriseleder: Torben Jensen

Tlf. 22 20 62 66 og 97 88 54 06

 

Ved Skårhøjvej 11Z.jpg

Onsdag den 25-04-2018 fræses asfalten op på hele Dalstræde og delvis på Skårhøjvej (T-kryds til nr. 11).  Den opfræsede asfalt udjævnes, så der kan køres på udjævningslaget.

Mandag den 30-04-2018 påbegyndes kloakarbejder i T-krydset Dalstræde/Skårhøjvej.

Entreprenøren etablerer byggeplads på marken ved Dalstræde 11

Kloakering er i gang på Skårhøjvej fra T-kryds Dalstræde/Skårhøjvej til Skårhøjvej nr. 11 og vil vare ca. 14 dage.

Der bliver åben for trafikken igen i uge 22,  hvis alt går som planlagt.

 

Kloakarbejde ved SkårhøjvejZ.jpg

Kloakarbejde ved Skårhøjvej

 

 

 

Kloakarbejde på DalstrædeZ.jpg

Kloakering af Dalstræde er i gang.

Hovedbrønde Dalstræde-SkårhøjvejZ.jpg

Omkobling fra eksissterende til nye kloakledninger fra brønden i T-kryds Dalstræde/Skårhøjvej.

Kloakprojektet følger tidsplanen.

Kloakering af Dalstræde er godt i gang:

IMG_0797.JPG

 

 

IMG_0798.JPG

Tilkobling af skelbrønde på hovedledninger Dalstræde 16 + 18.

 

Der er lagt et Ø 110 plastrør til Landevejen 8+10+12. Røret er boret fra Dalstræde igennem haven ved Landevejen 10 til 12 dette er udført  i uge 24.

 

Projekt følger tidsplanen.

Færdigmeldingsbreve er sendt til lodsejere.

Projektet er afsluttet.

56.7536069, 8.4498148