Projekter

Regnvandssø i parken i Hurup

Thisted Vand etablerer en ny regnvandssø til forsinkelse af monsterregn

Hurup - Kirkevej

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer område ved Kirkevej

Sjørring Etape 3

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer etape 3 i Sjørring

Hurup - Etape 8

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer i Fuglebakkekvarteret.

Thisted - Alléen

Spildevand
I løbet af i uge 51strømpefores kloakledninger