Projekter

Thisted - Dr. Louise Gade

Thisted - Strømpeforing

Spildevand

Thisted - Åbrinken, Bakkedraget

Thisted - Bryggerivej

Agger

Vand
For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thiste

Thisted - Lerpyttervej

Thisted - Platanvej

Regnvandssø i parken i Hurup

Thisted Vand etablerer en ny regnvandssø til forsinkelse af monsterregn

Hurup - Kirkevej

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer område ved Kirkevej

Sjørring Etape 3

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer etape 3 i Sjørring

Hurup - Etape 8

Spildevand
Thisted Vand separatkloakerer i Fuglebakkekvarteret.