Telefon 8891 7777

Projekter

Thisted - Alléen

Spildevand
I løbet af i uge 51strømpefores kloakledninger

Thisted - Ringvej

Spildevand
Renovering af kloakledning over Ringvejen

Hillerslev - Kappelgårdvej

Spildevand
Thisted Vand renoverer pumpestation i Hillerslev

Thisted - Nørrealle

Thisted - Over Engen

Spildevand
Nyt regnvandsbassin

Thisted Renseanlæg

Spildevand
Ombygning af 4 efterklaringstanke

Hurup - Etape 7

Spildevand
Separatkloakering i Hurup

Heltborg

Spildevand
Separatkloakering i Heltborg