Projekter

Separatkloakering af Korsgade og Kastet

Dele af Korsgade og Kastet skal separatkloakeres og regnvandsledningen s

Spildevandskloakering Vorupør

Vi renoverer kloakkerne på Havbovej og kloakerer på Muslingevej og Lakse

Skolevænget - Markvænget mm

Separatkloakering Hørdum

Hybenvej, Møllevangen, Idylv

Bassin Hørdum

- beliggende ved Gisselbækvej 7

Tingstrupvej-Thorstedvej mm, Thisted

Separatkloakering på Fayes alle og Elmegade, Thisted

Byggemodning Snedsted Syd

Separatkloakering Hurup E9

Omlægning af kloak på Strandvejen i Thisted