Projekter

Skolevænget - Markvænget mm

Separatkloakering Hørdum

Bassin Hørdum

- beliggende ved Gisselbækvej 7

Tingstrupvej-Thorstedvej mm, Thisted

Separatkloakering på Fayes alle og Elmegade, Thisted

Bassin Snedsted Syd

Byggemodning Snedsted Syd

Separatkloakering Hurup E9

Omlægning af kloak på Strandvejen i Thisted