Telefon 8891 7777

Hillerslev - Kappelgårdvej

ZEksisterende pumpestation.jpg

Thisted Vand renoverer løbende gamle pumpestationer for at sikre høj driftssikkerhed samt for at forbedre arbejdsmiljøet.

Denne gang er vi nået til pumpestationen, der ligger på hjørnet af Røllikevej og Kappelgårdvej i Hillerslev.

Pumpestationen modtager spildevand fra Hillerslev og Skovsted og afleverer det i østbyen i Thisted. Herfra løber det til Vibedal, hvor en pumpestation pumper det direkte ind på Thisted renseanlæg til rensning inden det løber ud i fjorden.

 

Pumpestationen i Hillerslev har et sandfang der er alt for lille og fanger dermed ikke alt det vi ønsker at tilbageholde, og det giver pumperne dårlige betingelser. Pumperne er tørtopstillet og sidder monteret nede på det man kalder et mellemdæk. Det vil sige man skal ned igennem en luge på en stige for at kunne komme til at servicere pumper og ventiler.

 

Placeringen af pumpestationen og størrelsen på vores grund gør det muligt for os at etablere en ny pumpestation samtidig med at eksisterende pumpestation kan være i drift. På den måde kan vi lave præcis den pumpestation vi ønsker og vi er fri for at lave midlertidig ompumpning af det tilkomne spildevand.

 

Den nye pumpestation kommer til at ligge bag ved den eksisterende og får indkørsel fra Røllikevej. Der bliver sat et nyt større sandfang og en ny pumpesump, hvor der kommer til at sidde 2 dykkede pumper i. Begge brønde er i plast, kommer til at stikke ca. 1 meter over terræn, og får dæksler og bliver beklædt.

 

Vi sætter et teknikhus, hvori der vil blive monteret el-tavle, styring og TBS-ventil. Det bliver ligeledes muligt at servicere kugle- og kontraventiler inde i teknikhuset.

 

Teknikhus, brønde og pumper har været i udbud og blev vundet af Xylem Flygt.

 

Gravearbejdet udføres via rammeaftale af Thisted Entreprenørforretning.

 

El-arbejdet udføres via rammeaftale af Thisted El-forretning.

 

Sandfang og pumpesump:

ZSandfang og pumpesump.jpg

 

Teknikhus:

ZTeknikhus.jpg

 

 

 

Start dato
01-09-2018
Slut dato
31-10-2018

Sugespidser.jpg

Projektet skrider fremad, vi er dog blevet forsinket, da vi var nødsaget til at sænke grundvandet med sugespidser for at kunne komme ned i den ønskede dybde på ca. 6 meter.

 

Sandfang og pumpebrønd svejst sammen.jpg

Nu er både sandfangs- og pumpebrønden blevet sat.

 

Opfyldning af sand

 

Rørføring fra pumpesump til teknikhus.jpg

Der er lavet rørføring ind til teknikhuset.

 

Teknikhus placeret.jpg

Teknikhus er også er blevet placeret hvor det skal.

 

Næste skridt er at få monteret de forskellige ting, der skal være inde i teknikhuset.

 

Når teknikhuset er monteret færdigt, er pumpestationen klar til at blive sat i drift – det vil sige, at der skal kobles om, så den gamle pumpestation bliver sat ud af drift og man laver indløbet om til den nye station.

 

Når den nye station er sat i drift, skal det laves pænt omkring stationen og de 2 brønde bliver beklædt og får flotte grønne dæksler.

57.00993052017, 8.7314012903778