Telefon 8891 7777

Hurup - Etape 7

ZIMG_4434.jpg

Thisted Kommune har i spildevandsplanen 2016-2021 vedtaget separatkloakering i Hurup

De områder i Hurup, hvor der allerede er separatkloakeret, bliver ikke berørt af den kommende separatkloakering.

Ved gennemførelse af separatkloakering sikres, at spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning.

Spildevand afledes til pumpestationen på Brandsholmvej, hvorfra spildevandet pumpes til rensning på Tåbel Renseanlæg.

Regnvand vil blive udledt til Visby Å via det eksisterende regnvandsbassin ved Brandsholmvej.

Thisted Vand forventer at gennemføre den samlede separatkloakering af Hurup i 10 etaper, der udføres i perioden 2011-21.

Etape 7

Omfatter dele af følgende veje: Vibevej, Vestervangsvej, Svalevej og Bredgade.

Planlagt anlægsperiode er april - oktober 2018, hvis vejret tillader det.

Informationsmøde bliver afholdt på Hotel Thinggaard den 8. marts 2018 kl. 17:00.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du finde det ínformationsmateriale, der bliver brugt på mødet, i bilaget "Præsentation ved informationsmøde.pdf".

Rækkefølge for de efterfølgende etaper/gader kan ses i kommunens spildevandsplan.

Thisted Vand vil, i takt med gennemførelsen af separatkloakering, orientere de berørte grundejere.

Start dato
16-04-2018
Slut dato
01-11-2018
Projektansvarlig

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 2184 7220

Mail: gh@thistedvand.dk

Tilsyn

Projektleder Keld Kjeldsen, Thisted Vand

Tlf. 2449 5253

Mail: kk@thistedvand.dk

Entreprenør

Thisted Entreprenørforretning ApS

Kontaktperson Aage Lynggaard

Tlf. 29 46 99 05

Entreprenørens foreløbige tidsplan viser at indretning af arbejdspladsen vil ske i uge 16, og gravearbejdet starter i uge 17 med stikledninger i Svalevej.

Vores entreprenør indretter i dag byggeplads på hjørnet af Bredgade og Vestre Alle, og starter med at grave i Svalevej.

Hvis det går planmæssigt efter hans tidsplan, graver de i Bredgade mellem Guldsmedegade og Vestre Alle, når Svalevej er færdig.

I samme periode udføres en ny spildevandsledning fra Svalevej til Bredgade ved styret underboring.

Entreprenøren er nu kommet godt i gang i Hurup, hvor der er underboret 100 m. spildevandsledning fra Svalevej til Bredgade.

Bredgade gøres færdig op til Vestre Alle, og herefter rykker gravemaskinerne om i Svalevej, hvor der startes ude i Fuglebakken.

ZIMG_4436.jpg

 


ZIMG_4423.jpg

Entreprenøren har ændret rækkefølgen af gravearbejdet, således at Vibevej udføres nu og herefter rykker gravemaskinerne om i Svalevej.

ZIMG_4485.jpg

ø1200 rørbassin i Svalevej.jpg

Rørbassinet i Svalevej er klar til nedgravning i uge 26

 

Asfalt er planlagt til at blive udført inden sommerferien på vejene: Bredgade 199-209, Vibevej og Svalevej.

Zudførelse af stikledninger i Bredgade.jpg

Thisted Entreprenør Forretning er startet op igen på fuld tryk efter ferien. Der arbejdes kun på stikledninger i den kommende periode.

 

Vi har nu nået ”toppen af bjerget” ;-) og entreprenøren påtænker at udføre de 2 sidste stik ved styret underboring.

ZTopbrønd.jpg

Der er afholdt afleveringsforretning for det udførte kloakprojekt, og de noterede mangler vil blive udført i nærmeste fremtid.

56.7500887, 8.4110709