Telefon 8891 7777

Hurup - Etape 8

Thisted Vand separatkloakerer i Fuglebakkekvarteret.

De berørte kunder er informeret via brev.

Der er afholdt licitation på separatkloakeringen, og entreprenøren der skal udføre arbejdet er Ivan Jakobsen Entreprenørfirma fra Struer.

Entreprenørens pladsformand hedder Lars Lemming og har telefonnr. 61 24 50 60, og det er ham lodsejerne kan kontakte vedr. forhold i graveområdet.

 

Forberedelserne til opstart af projektet foregår fra uge 13, og gravearbejdet indledes i uge 14 eller 15.

 

Foreløbig plan er, at entreprenøren starter i krydset Fuglebakken/Vibevej.

56.749538, 8.4091080000001