Telefon 8891 7777

Thisted - Alléen

Alleen_0.JPG

En tv-inspektion af kloakledninger på Alléen i oktober 2018 har vist, at ledningerne er i meget dårlig stand.

Derfor skal kloakledningerne renoveres. Ledningerne renoveres ved, at der installeres en ny ledning indeni den gamle (strømpeforing).

Arbejdet udføres i vejarealerne og forventes udført i løbet af uge 51 i 2018.

 

For at skaffe sig adgang til kloakledningen er det nødvendigt, at grave en hovedbrønd fri.

Denne er beliggende i asfalten ud for Alléen 14. Brønden frilægges inden 7. december.

 

Når den endelige tidsplan kendes opdateres dette her på hjemmesiden.

Berørte husejere vil få tilsendt detaljeret information.

Start dato
05-12-2018
Slut dato
21-12-2018
Projektansvarlig

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 21 84 72 20

Mail: gh@thistedvand.dk

Tilsyn

Teknisk designer Elin Vangsgaard, Thisted Vand

Tlf. 30 43 68 80

Mail: ev@thistedvand.dk

Entreprenør

Entreprenør

Per Aarsleff A/S

 

Entrepriseleder: Thorge Mönnich

Tlf. 51 56 85 04

Strømpeforing af hovedledningen på Alléen er nu udført.

Herefter mangler foring af en stikledning. Dette udføres 3. januar 2019.

Berørte husejere vil få tilsendt detaljeret information fra Entreprenør Per Aarsleff.

56.9621904, 8.6917529