Telefon 8891 7777

Thisted - Nørrealle

Vi renoverer vandledningen på Nørrealle i Thisted.

Start dato
13-08-2018
Slut dato
29-10-2018
Projektansvarlig

Teknisk direktør Gro Heen

Tlf. 21 84 72 20

Mail: gh@thistedvand.dk 

Tilsyn

Driftsleder Jacob Bertelsen

Tlf. 23 38 77 77

Mail: jb@thistedvand.dk

Entreprenør

Aarup Kloak & Entreprenør ApS

Vand06Z.jpg

For at forbedre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden renoverer Thisted Vand vandledningen på strækningen Nørrealle (Oscar Andersens Vej - Ringvej) i Thisted. Der etableres ny forsyningsledning.  

 

Thisted Vand etablerer nye stophaner, så hver grundejer har eget stik og stophane. Stophane placeres i skel. Se på adresselisten hvilke ejendomme, der får nyt stik og ny stophane.

 

Ledningen fra skel og ind til huset er grundejerens egen. Hvis denne ledning er et gammelt jernrør, vil vi opfordre berørte grundejere til at skifte den private del af stikledningen. Dette arbejde udføres af grundejeres egen entreprenør/VVS-installatør og er for grundejerens regning.

Vælger man at beholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til skel/stophane. Dette arbejde er for Thisted Vands regning.

 

Der kan forekomme driftsforstyrrelser i perioden, og vi vil løbende orientere herom.

Gravearbejdet skrider fremad, dog afbrudt af skybruddet fredag den 7. september, der gav en del oprydningsarbejde pga. den store vandmængde.

 

Fredag den 14. september laves boring under Nørrealle til Enghavevej, og tirsdag den 25. september bores der fra Nørrealle under Ringvejs-krydset samt under Hanstholmvej.

 

I løbet af uge 38 forventes afslutning af arbejdet omkring forsyningsdelen (stikledninger og målerbrønde), de ejendomme der vil blive berørt af den kortvarige afbrydelse af vandforsyningen, får sms besked derom.

De ejendomme der får en målerbrønd gravet ned, får besked i postkassen. Bemærk nedgravning af målerbrønd, er for Thisted Vands regning.

Arbejdet skrider fremad:

Arbejdet skrider fremad1.jpg

Retableringen foregår løbende:

Retableringen foregår løbende.jpg

 

 

Nyt Ø315 mm vandrør klar til at lægge i jorden:

Blotlagt stophane på Nørrealle.jpg

Styret underboring med stor præcision:

Styret underboring med stor præcision.jpg

Så er begge nye vandrør boret under Ringvejen:

Så er begge nye vandrør boret under Ringvejen.jpg

Arbejdet forventes afsluttet i uge 45.

56.9621062, 8.6890309