Telefon 8891 7777

Thisted Renseanlæg

 På Thisted Renseanlæg er der 4 efterklaringstanke. Efterklaringstankene er sidste trin i rensningen af spildevand.

Slammet bundfældes og det rensede spildevand ledes til recipienten, som i dette tilfælde er Limfjorden.

 

Thisted Vand er ved at ombygge disse tanke, så det bliver muligt at pumpe mere vand igennem anlægget og stadigvæk have en optimal renseeffekt.

 

Ombygningen består af et nyt centerbygværk, som skal lede det tilkomne spildevand under det eksisterende slam i efterklaringstankene. Ved at lægge spildevandet under det eksisterende slam, fungerer dette som et filter. Filteret gør, at der ved en høj hydraulisk belastning, ikke forekommer slamflugt.

 

Ombygningen bliver hovedsageligt udført i plastmateriale, og det er Thisted Vands eget personale der står for udførelsen.

 

Udførelsen sker i perioden juni, juli og august 2018.

 

ZIMG_3140.jpg

Her ses rørene, der skal monteres inde i eksisterende centerbygværk

 

ZIMG_3154.jpg

Gangbroen løftes af centerbygværket, så vi kan få det nye rør monteret

 

ZIMG_3208.jpg

Her ses røret monteret i eksisterende centerbygværk, og prelpladen under er sænket

 

ZIMG_3193.jpg

Dette er toppen af centerbygværket, hvor det tilkomne spildevand kommer op af røret i midten og så falder ned på prelpladen

56.952723, 8.701535