Telefon 8891 7777

Thisted - Strømpeforing

Thorstedvej, Tilstedvej, Rosenkrantzgade & Iversensvej, Thisted - Strømpeforing

I løbes af uge 38-39 2019 strømpefores hoved-kloakledningen i Thorstedvej og Tilstedvej Thisted.

I uge 38-41 2019 fores stikledningerne i Thorstedvej, Tilstedvej, Rosenkrantzgade og Iversensvej, Thisted.

Kloakledningen renoveres ved, at der installeres en ny ledning inden i den gamle (strømpeforing).

Klargøringen i form af TV-inspektion og opmåling er udført. Hvorimod frilægning af brønddæksler mangler.

Arbejdet udføres i vejarealerne og forventes afsluttet senest uge 41 2019.

 

Berørte grundejere får tilsendt informationsbrev fra entreprenør Per Aarsleff A/S.

 

Som kvalitetssikring af arbejdet bliver der efterfølgende lavet en TV-inspektion af kloakrørene.

Herefter er projektet endelig afsluttet.

Tilsyn

Thisted Vand:

Tilsyn: Elin Vangsgaard - tlf. 30 43 68 80

Entreprenør

Per Aarsleff A/S,

Projektleder: Thorge Mönnich, tlf.: 51 56 85 04

56.9551721, 8.6864884