Telefon 8891 7777

Thisted - Strømpeforing

I løbes af uge 30 2019 strømpefores kloakledningen i Rosenkrantzgade, Thisted samt dele af Thylandsvej, Ringvej Thisted.

I uge 31 2019 fores dele af Iversensvej, Thisted.

Kloakledningen renoveres ved, at der installeres en ny ledning inden i den gamle (strømpeforing).

Klargøringen i form af TV-inspektion og opmåling startes tidligst op i uge 28.

Arbejdet udføres i vejarealerne og forventes afsluttet senest uge 32 2019.

 

Som kvalitetssikring af arbejdet bliver der efterfølgende lavet en TV-inspektion af kloakrørene.

Herefter er projektet endelig afsluttet.

Tilsyn

Thisted Vand:

Tilsyn: Karsten Lukassen, tlf.: 24 49 53 27

Entreprenør

Per Aarsleff A/S,

Projektleder: Thorge Mönnich, tlf.: 51 56 85 04

56.9551721, 8.6864884