Meld flytning

Når du sælger din ejendom - Meld flytning her

Når du sælger din ejendom, skal vandmåleren aflæses.

Resultatet af aflæsningen skal skriftligt meddeles til THISTED VAND.

Gælder kun ved ejerskifte. Flytteopgørelse over forbrug af vand og/eller kloak laves, når ejerskiftet er tinglyst.

Vi afregner IKKE direkte med lejere.

 

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 3