Telefon 8891 7777

Meld flytning

Når du sælger din ejendom

Når du sælger din ejendom, skal vandmåleren aflæses.

Resultatet af aflæsningen skal skriftligt meddeles til THISTED VAND.

Gælder kun ved ejerskifte. Flytteopgørelse over forbrug af vand og/eller kloak laves, når ejerskiftet er tinglyst.

Vi afregner IKKE direkte med lejere.

Vejnavn, husnummer, postnummer, by