DRIFTSINFO Brud - Læs mere

Velkommen til Thisted Spildevand

Thisted Renseanlæg

Vi sørger for, at du kan komme af med dit spilde- og regnvand på en tilfredsstillende måde.

Kloakforsyningen driver og vedligeholder kloaksystemet, og vi udbygger kloaksystemet i takt med udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder.

Kloaknettet i Thisted Kommune dækker fra Frøstrup i nord til Helligsø i syd. De ældste kloakker er fra 1912.

Vandet løber gennem kloakkerne til et renseanlæg. Nogle steder skal det hjælpes på vej, så rundt omkring i kommunen har vi pumpestationer til at sætte tryk på vandet.

Besøg på renseanlægget

Skoleklasser og foreninger er velkomne til et besøg og en rundvisning på renseanlægget.
I får en rundtur i de mekaniske og biologiske processer, som spildevandet skal gennemgå, før det er renset og kan løbe ud i Limfjorden/Vesterhavet.
Renseanlægget kontrolleres og styres af højteknologisk overvågnings- og onlineudstyr.

Kontakt Thisted Vand på tlf. 88 91 77 77 for mere information.

Projekter

Driftsinfo 3
Projekter 6