Separatkloakering

Thisted byråd har besluttet, at alle fælleskloakerede områder i kommunen skal separatkloakeres og denne beslutning er indarbejdet i Spildevandsplanen.

Hvad medvirker separatkloakering til?

Der er tre klare gevinster ved separatkloakering.

  • For det første er separatkloakering til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevand ikke ledes til et vandløb ved kraftig regn – også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger.
  • For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i eksempelvis kældre, indkørsler og haver under kraftige regnbyger.
  • For det tredje sparer Thisted Vands pumpestationer og renseanlæg store mængder strøm til pumpning af regnvand. 
Se denne video om separatkloakering:

 

Se også vores pjece Separatkloakering på vej

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 7