Telefon 8891 7777

Spildevandsplan 2016-2021

Spildevandsplan

Thisted Kommunes spildevandsplan er et bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. 

Derfor er spildevandsplanen et arbejds- og planlægningsredskab for Thisted Vand.

I splidevandsplanen kan du få en forhåndsorientering om kommende års tiltag på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg 1 til spildevandsplan 2016-2021

Tillæg 2 til spildevandsplan 2016-2021