DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand - Læs mere

Tilslutning

Tilslutning af spildevand til Thisted Vand´s spildevandsnet

Der er nu mulighed for tilslutning af spildevand til Thisted Vands spildevandsnet, hvis du bor i det åbne land og udenfor kloakforsyningsgrænsen.

Tagvand, drænvand eller vand fra befæstede arealer må ikke ledes til spildevandsnettet.

 

1.    Du betaler selv alle omkostninger vedr. tilslutningen                     

2.    Du betaler ikke tilslutningsbidrag

3.    Du betaler vandafledningsbidrag fra den dag du er tilsluttet

4.    Du skal ansøge om tilladelse - hent ansøgningsskema her

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail thistedvand@thistedvand.dk 

Projekter

Driftsinfo 1
Projekter 3