DRIFTSINFO Brud - Læs mere

Vand i kælderen

Oversvømmet kælder

 

Kælderen er husets lavest placerede del, og derfor den mest udsatte under især to naturfænomener. Det ene er skybrud og kraftige regnbyger. Det andet er høj grundvandsstand, som især forekommer om vinteren. Klimaet forandrer sig, og klimaforandringerne vil i fremtiden medføre endnu flere skybrud og endnu flere tilfælde af stigende grundvandsstand.


Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.
Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.


Har du fået kloakvand i kælderen, er der smitterisiko, så brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, og når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

Vi har lavet en pjece og video med gode råd vedrørende vand i kælderen, læs og se dem her: 

 
Hvem har ansvaret?

Thisted Vand har ansvar for, at du kan aflede spildevand fra stueplan og højere etager. Du har selv ansvar for afledning af spildevand fra kælderetagen. Du har også selv ansvar for at undgå, at grundvand trænger ind i kælderen.

Hvad gør Thisted Vand?

Selv om det er dit ansvar at aflede spildevand fra kælderen, prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaksystemer. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning, inden for de tekniske og økonomiske muligheder vi har til rådighed. 


Vi dimensionerer generelt nye kloaksystemer til at kunne aflede større mængder vand, men vi er ikke herrer over naturen. Nogle gange kan det regne så meget, at der ikke er plads til alt vandet i hverken vores eller dit kloaksystem. Det kan medføre, at vandet presses op i din kælder gennem toiletter og afløb. Det er derfor en god idé at sikre kælderen, inden regnen styrter ned.

Det kan du selv gøre

Pumpe eller højvandslukke: 
Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen under kraftige regnbyger, kan du enten installere en pumpe eller et højvandslukke. Kontakt en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om den bedste løsning til netop dit hus. 

Skrånende terræn: 
Hvis terrænet på din grund skråner ind mod huset, kan det give problemer med regnvand i kælderen. Kontakt en entreprenør eller byggesagskyndig, der kan rådgive dig om, hvordan du løser problemet. 

For små kloakrør: 
Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet for små til at kunne bortlede regnvandet fra din grund. Det kan blandt andet skyldes, at du har udvidet terrassen eller lagt nye fliser i indkørslen. Belægningerne forhindrer regnvandet i at sive ned i jorden, og i stedet løber vandet til kloakken, der derfor skal aftage større mængder vand.

Dine private kloakrør er stoppet eller defekte: 
Dine kloakrør kan med tiden stoppe til eller gå i stykker. Har du mistanke om det, er det en god idé at få en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit kloaksystem. 

Tilstoppet rendestensrist: 
En tilstoppet rendestensrist i vejen kan være skyld i, at regnvandet ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis der står blankt vand over rendestensristen eller på vejen. Kontakt Thisted Kommune.

En rendestensrist kan se sådan ud: Rendestensrist
 

Gode råd

  • Overvej, om du overhovedet har brug for afløb i kælderen.
  • Hæld ikke fedt i afløb.
  • Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kaffegrums eller lignende ud i toiletter eller afløb.
  • Rens dine tagrender, så blade/kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
  • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.
  • Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende.
  • Hold øje med terrænet omkring dine brønde.
  • Hvis jorden pludselig skrider eller sætter sig, kan det være tegn på, at dine kloakrør er i stykker.
  • Kontroller jævnligt, om eventuelle pumper og højvandslukker virker.
  • Når du reparerer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester. 

Projekter

Driftsinfo 3
Projekter 6