Mand løfter dæksel til bundfældningstank

Tømningsordning i Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke.

Alle tanke skal tømmes mindst én gang om året - dog får du udsat tømningen, hvis vandforbruget er mindre end 5 m3 pr. år.


Hvornår bliver min tank tømt?
Du kan se kørelisten under Nyttige links

Tømning foregår på hverdage i perioden  februar - november.

Sommerhuse dog i forår og efterår

FKSSlamson kontakter dig senest 10 hverdage før tømningen, så du ved i hvilken tidsrum din tank bliver tømt.

FKSSlamson bestræber sig på at komme i løbet af de første 5 dage i det nævnte tidsrum.

Hvorfor skal bundfældningstanken tømmes?

Formålet med en bundfældningstank er at tilbageholde en stor del af de faste dele i spildevandet. Dele som ellers kan forurene jorden og vandmiljøet. Når spildevandet står stille i tanken, bundfældes de faste dele. En velfungerende bundfældningstank kan tilbageholde op til halvdelen af de organiske (iltforbrugende) stoffer fra husstanden. Miljøministeriet anbefaler at bundfældningstanke tømmes en gang om året.

Hvem tømmer min tank?
Tømningen foretages af FKSSlamson A/S, der har vundet opgaven gennem udbud.

Hvad omfatter tømningen?
Tanken tømmes efter KSA systemet  (Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem)

Tanken bliver efterfyldt med rejektvand (restvand efter slammet er presset sammen)

Tømningen omfatter IKKE nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

Øvrige ydelser
Ønsker du at få tømt køkkenbrønd eller spulet sivedræn i forbindelse med tømningen, kan dette bestilles hos FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027. Bestilling af disse ekstra ydelser skal ske i god tid før planlagt tømning, og afregningen sker direkte mellem ejer og FKSSlamson A/S

Får jeg besked, når min tank er blevet tømt?
Ja, tømningsfirmaet sender en e-mail eller lægger en tømningsattest i postkassen med besked om evt. fejl eller mangler, hvis du bor på ejendommen, ellers bliver attesten sendt til dig pr. post.

Ønsker du at modtage tømningsrapporten pr. e-mail?
Via Nyttige Links går du ind på Min tankside. Her skal du indtaste din kode, der fremgår af adviseringsbrevet fra FKSSlamson, så har du adgang til at tilmelde dig.