Telefon 8891 7777

Vandmåler foto

Målerskift

Vi foretager periodisk udskiftning af udvalgte vandmålere.

Berørte kunder bliver orienteret pr. brev eller mail.

Vi udskifter vandmålere løbende. Vestkystens VVS foretager nogle af udskiftningerne for os.

BOOK TID HER når du har modtaget brev eller mail.

Vandmåleren udskiftes, når målerens normale levetid er overskredet og vandmålerens følsomhed kan være nedsat på grund af slitage.

Det skal præciseres, at forbrugerens installation inden udskiftningen skal være i orden. Her tænkes specielt på, at hovedhanen lige inden måleren virker, så det er nemt at skifte måleren. Der skal være fri og uhindret adgang til måleren. 

UDSKIFTNING AF VANDMÅLEREN ER GRATIS

Den nye måler er digital og fjernaflæses via en bil, der kører forbi. Det betyder, at du ikke længere får tilsendt kort til årsaflæsning.

Vi informerer alle berørte forbrugere pr. brev.

Til eget brug er det en god ide, at notere aflæsningstallet inden målerskiftet foretages.

Det daglige forbrug holder du stadig øje med, så du hurtigt opdager, hvis der er usædvanlige udsving i dit vandforbrug.