Telefon 8891 7777

Tjek din vandmåler - det betaler sig!

Vandmaaler_Kamstrup.jpg

Hovedparten af Thisted Vands kunder har en fjernaflæst Kamstrup vandmåler.

I 2018 kører vi forsøg med aflæsning af Kamstrup målere hvert kvartal. Aflæsningen vil kunne ses på kundeportalen

Fra 01-01-2019 vil alle Kamstrup fjernaflæst hovedmålere blive aflæst hvert kvartal pr. 31-03, 30-06, 30-09 og 31-12 kl. 24.

Aflæsningen pr. 31-12 benyttes hvert år til årsafregning.
De øvrige kvartalsaflæsninger er serviceaflæsninger i forhold til evt. brud/lækage.

Dette fratager dog ikke ejer/brugers ansvar om holde øje med sin vandmåler/forbrug, så man straks får stoppet evt. brud/lækage.
Thisted Vand kan ikke stilles til ansvar for evt. vandspild

Kamstrup vandmåler:

Aflæs måler - se venligst vejledning Kamstrup vandmåler

Hvis der er et tomt display, er det tegn på at måleren kan være frostsprængt eller har anden beskadigelse. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for udskiftning.

Hvis der vises trekanter i feltet ”FLOW” når der ikke forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. ”LEAK” vil evt. blinke i det store display under aflæsningstallet.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Thisted Vand.

 

Vandmåler_Aquadis.jpg

Aquadis vandmåler:

Tjek det lille hjul på vandmåleren – se venligst vejledning til aflæsning af Aquadis måler.

Hvis hjulet ikke kører rundt ved vandforbrug er det tegn på at måleren kan være frostsprængt. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for udskiftning.

Hvis hjulet hele tiden kører rundt når der IKKE forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Thisted Vand.

 

Som ejer af ejendommen er det dit ansvar at kontrollere at vandmåleren er funktionsdygtig, ellers kan forbruget blive skønnet op til 600 m3 pr. år for private husstande.

 

Thisted Vand anbefaler at du også læser Spar på vandet på hjemmeside, samt kontrollerer vandmåleren mindst én gang om måneden.